Goat Simulator: The Best Worst Idea

En dokumentär som följer Coffee Stain Studios under skapandet av det virala fenomenet Goat Simulator. (2014)

Dokumentärt